DOM KULTURY+ Inicjatywy Lokalne 2019

Posted on

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zostało beneficjentem Programu 
DOM KULTURY+ Inicjatywy Lokalne 2019, którego organizatorem jest NARODOWE CENTRUM KULTURY.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

W ramach projektu został wykonany autorski projekt plakatu.

Więcej informacji na stronie http://www.ckkrynica.pl/diagnozapotencjalukulturalnegogminykrynicazdroj_2381_0.html